Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Prins JackoLede - Vanavond nam Prins Jacko officieel de macht over van burgemeester Geert Grepdon. Daarmee is de macht over Lede tot maandagavond in handen van de carnavalisten. Burgemeester Grepdon haastte zich tijdens de machtsoverdracht toe te voegen dat hij wel zijn macht, maar niet zijn wedde wou afstaan. "Iedereen kon de voorbije week in Het Nieuwsblad lezen hoeveel ik verdien, maar dat geef ik niet af. Eventueel wil ik in 't zwart wel iets regelen", lachte Grepdon. De 56ste carnavalsstoet trekt op zondag om 15u door de centrumstraten. Op maandag worden de prijzen uitgereikt en volgt de popverbranding in het park van Lede. Carnaval wordt daarna definitief afgesloten met een carnavalfuif in de Volkskring.

Nogal wat carnavalisten waren afgezakt naar zaal De Bron om carnaval in gang te trappen. Toch bleef de sfeer maar koeltjes in de veel te grote feestzaal. "We konden niet fluiten naar een gezelliger onderkomen, maar piano spelen", vertelde de Jacko. Hiermee verwees hij naar de verhuis van het cultureel centrum naar zaal De Bron en de reden hiervoor. In het Cultureel Centrum plaatste de gemeente een piano van enkele duizenden euro's, en daar wil men uiteraard geen carnavalisten op los laten. "Voor de machtsoverdracht volgend jaar zullen we uitkijken naar een gezelliger lokaal", beloofde de burgemeester.

De carnavalisten waren vol lof voor de verkleedpartij van schepen van feestelijkheden Elke Meganck en smurfschepen Annelies De Meersman. Toch dienden ook zij, samen met hun niet of nauwelijks verklede mannelijke collega's, hun stoel af te staan aan het prinsenhof. De jeugdige winnaars van de caramellenworp mochten hun prijs in ontvangst nemen.

Het feestcomité

Het prinsenhof met op de achtergrond het college van burgemeester en schepenen Image

Winnaars caramelworp

;