Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Om het sluipverkeer te weren van landbouwwegen komt er een proefproject met zandbakken in de Solegemweg. Men zal rechts en links een meter beton verwijderen en volstorten met zand. De middelste openblijvende meter is dan voor fietsers en voetgangers. Toch staat schepen Dirk Rasschaert twijfelachtig tegenover de maatregel. "Nogal wat mensen contacteerden me uit bezorgdheid. De opstelling is inderdaad niet ideaal voor groepen fietsers en landbouwers." Om die reden gaat het door de verkeerscommissie gelijktijdig geplande proefproject in de landbouwweg tussen de Benedenstraat en Langehaag in Impe niet door. "Het lijkt me beter de proefopstelling op één plaats te voorzien en grondig te evalueren alvorens uit te breiden."

Vlaams Belang was het absoluut niet eens met de maatregelen. "Jullie schieten met een kanon op een mug." stelde Jurgen Van Hauwermeiren. Hij vroeg zich ook af waarom niet gekozen werd voor een eenvoudigere en goedkopere maatregel. "Het plaatsen van paaltjes zou veel beter zijn. De straat zou niet herschapen worden in een modderpoel en dieren riskeren geen verwondingen door van de smalle strook beton te schuiven." Hij wees er bovendien op dat niet elke landbouwer over een jeep beschikt.
;