Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De kosten voor de werkzaamheden aan de daken van gemeentelijke loodsen aan de Wichelsesteenweg en Heiplas lopen hoger op dan verwacht. Aan beide daken zijn extra werken nodig zoals het afnemen van dakstenen en het vervangen van dakgoten. De kostprijs zal daardoor 4.700 euro meer bedragen dan oorsponkelijk geraamd.
;