Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Oordegem - De door Slavarex bvba, gelegen langs de Grote Steenweg 145 in Oordegem, aangevraagde milieuvergunning werd door de bestendige deputatie van de provincie verleend tot 2019. Slavarex kan hierdoor haar exploitatie verderzetten en de gewenste grondwaterwinningsputten boren om 30.000 m³ water per jaar op te pompen. Beroep is nog mogelijk bij de Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu tot 3 april 2008.
;