Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De gemeenteraad van Lede heeft het licht op groen gezet voor de aanstelling van een studiebureau die de sloop moet voorbereiden en opvolgen van de gebouwen op het domein van Mesen. De sloop kadert in het masterplan om op het parkdomein een nieuw rusthuis en serviceflats te bouwen.

In eerste instantie gaan enkel de kapel en schoolgebouwen in de zuidvleugel tegen de vlakte. De kelders wil men wel bewaren als voetafdruk van het verleden. De talrijke glasramen zullen gerecupereerd worden. "Het markizaat en de aanpalende schoolgebouwen laten we nog staan omdat we de gevel hiervan willen recupereren voor de bouw van de serviceflats. Wanneer die bouwwerken starten weten we nog niet. Daarom willen we ook het risico niet nemen dat de gevel beschadigd zou worden", aldus schepen Dirk Rasschaert. "Van het Hollands paviljoen zullen we de gewelven en kelders bewaren. De gewelven kunnen dan dienst doen als overdekte gallerij, vlak naast de geplande speelruimte", vulde schepen Paul De Winne aan. De kosten hiervan worden geraamd op 50.000 euro studiekosten en 350.000 euro voor de werken. Sp.a-raadslid Edwin Brantegem vroeg zich af hoe die bedragen becijferd waren. “Ik begrijp niet hoe jullie aan zo een bedrag komen. De recuperatie van één glasraam werd destijds al op 25.000 euro per raam geschat. Het afbreken en heropbouwen van een klein stuk van de parkmuur werd begin dit jaar op 200.000 euro geschat.”

;