Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Geïnspireerd door de recente heisa over de vergoedingen die politici her en der krijgen, lanceerde gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys (Sp.a) een oproep naar meer transparantie in Erpe-Mere. Burgemeester De Waele geeft iedereen de vrije keuze al dan niet op die vraag in te gaan, maar wil zijn eigen belastingbrief tonen aan wie dat wenst.

"Het zou geen slechte zaak zijn alle mandaten en vergoedingen op de gemeentelijke website bekend te maken", stelde Vanrobaeys die opmerkte dat ook de zitpenningen van de gemeenteraadsleden daar niet te vinden zijn. "Zonder twijfel een vergetelheid bij de opstart van de nieuwe website." Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) beloofde de vraag aan elk individueel raadslid voor te leggen. “Iedereen beslist of hij op die vraag wil in gaan en we zullen de resultaten eens die verzameld zijn ter inzage leggen”, reageerde die. Een online publicatie lijkt er dus niet meteen in te zitten. “Ik kan wel zeggen dat niemand van het college van burgemeester en schepenen vergoedingen trekt uit intercommunales of daaraan verwante spookbedrijven en onze gewone weddevergoedingen zijn online  terug te vinden voor wie dat wenst. Wie nog nieuwsgieriger is, mag gerust mijn belastingbrief komen inkijken.” Voor de geïnteresseerden: het spreekuur van de burgemeester is op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur alsook op afspraak in het gemeentehuis.

;