Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Zoektocht naar sporen van oude kruiskerkBurst - Archeologen van SOLvA zijn rond de kerk van Burst op zoek naar sporen van de oude kruiskerk. “De vroegste meldingen daarvan dateren uit de twaalfde eeuw en de inplanting van de kerk was toen ook iets anders”, vertelt archeologe Cateline Clement. Daarnaast wordt ook gezocht naar oude sporen van het kerkhof rond de kerk. “Doordat hier binnenkort rioleringswerken gebeuren, onderzoeken we de bodem tot op de diepte dat die zal afgegraven worden.”

Op die manier werd in een proefsleuf tussen de kerk en het klooster al een oude kerkhofmuur gevonden uit de negentiende eeuw. “Deze dateert van rond de nieuwe kerk, want voorheen was er een grotere cirkelvormige muur.” Onder de grond werden intussen al 13 restanten aangetroffen. “Het gaat zowel om kisten als kuilgraven.” Voor de datering moet nog extra onderzoek gebeuren. “Dat is iets moeilijker dan het dateren van aardewerk of munten.”

;