Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Sloop als voorbereiding op bouw Lidl en nieuw notariaatErpe - Zware kranen hebben de voorbije dagen de bomen alsook de oude woning van notaris Meert aan de Vijfhuizen in Erpe weggehaald.  Die voorbereidende werken kaderen in de nieuwbouwplannen voor een Lidl-warenhuis en een nieuw notariaat met daaronder een handelszaak. Een concrete startdatum is er nog niet. “De plannen voor het notariaat zullen nog worden bijgestuurd”, reageert de familie Meert.

De plannen van de familie Meert op de locatie van het oude notariaat in de buurt van het kruispunt Vijfhuizen langs de Gentsesteenweg in Erpe richting Aalst stuitten al enkele jaren op tegenstand. Niet alleen bleken de onmiddellijke buren niet opgezet met de plannen, maar ook de gemeente Erpe-Mere verzette zich. In 2015 werd de vergunning geweigerd uit vrees voor een te hoge verkeersdruk, maar in beroep werd door de hogere overheid toch een vergunning afgeleverd. Daarna trok de gemeente Erpe-Mere naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een zware en moeilijke procedure met een - volgens ingewijden - zo goed als minieme kans op succes. Binnen het schepencollege werd dan ook al meermaals geopperd de procedure te staken en tot een vergelijk te komen. Een publiek standpunt dat eerste schepen William de Windt (N-VA) hierover - in combinatie van een gelijkaardig dossier voor de site De Swaef langs de Oudenaardsesteenweg - innam, leidde zelf tot een kleine rel. “We krijgen de neuzen niet in dezelfde richting, maar het komt er vooral op aan tot een vergelijk te komen”, aldus enkele ingewijden in beide dossiers. De familie Meert wil de zaken echter niet op de spits drijven. “Het notariaat bestaat al meer dan honderd jaar en we willen graag in goede verstandhouding met onze buren nog lang op dezelfde site blijven. Om die reden hebben we net met de buren samen gezeten om de plannen voor het notariaat bij te sturen. Op basis daarvan zullen de plannen nog worden bijgestuurd”, luidt het. Enkele belangrijke misverstanden werden eveneens rechtgezet. Er komt geen horeca op de site en er komt geen uitgang langs de Kattelinnestraat. Na de werkuren wordt het terrein ook afgesloten.” Wat de verkeersafwisseling en de gevreesde overlast betreft, begrijpt de familie de ongerustheid. Ze vermoeden echter dat gezien de talrijke winkels op het grondgebied Aalst eerder een herverdeling van het bestaande publiek zal gebeuren waardoor Erpe een mooi alternatief kan worden voor Aalst en Lede met extra werkgelegenheid dichtbij huis.

;