Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Borsbeke/Burst - De heraanleg van de N46 (Provinciebaan en Oudenaardsesteenweg) in Burst en Borsbeke gaat eind februari van start. De heraanleg start op de N46 ter hoogte van de Akkerstraat en loopt tot voorbij Ravenskouterlos.

Ook een stuk van Ravenskouterlos wordt meegenomen. Tussen de kerk van Borsbeke en Ravenskouterlos krijgen de fietspaden en rijweg ook een onderhoud. De timing van dit project staat nog niet vast. “Naast een nieuwe rijweg in asfalt, leggen we ook vrijliggende, veilige en comfortabele fietspaden aan. We zorgen voor goed uitgeruste, nieuwe bushaltes. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. Een bufferbekken zal zorgen voor voldoende waterbuffering van het regenwater, zodat wateroverlast tot het verleden behoort. We zorgen voor een wegprofiel dat de weggebruiker aangeeft waar de bebouwde kommen van Burst en Borsbeke starten en eindigen. Dit doen we onder andere door een asverschuiving en een middeneiland bij het binnenrijden van de bebouwde kom. In de zone met het minste bebouwing komen er langs beide zijden gescheiden fietspaden met een groenstrook. Hier verdwijnen de parkeerstroken om plaats te maken voor deze veilige fietspaden. In de zones waar er wel langs beide kanten van de weg bebouwing is, komt er een schrikstrook tussen rijweg en fietspad. In deze zones zijn wel nog parkeerstroken voorzien, langs één of beide kanten van de weg”, laat Agentschap Wegen en Verkeer weten. De werken zullen anderhalf jaar duren.

;