Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Meer dan drie jaar na de verhuis van het oude rustoord Villa Letha naar het nieuwe rust- en verzorgingstehuis Markizaat in Lede zijn nu pas de laatste kamers in gebruik genomen. Door een vochtprobleem was er schimmelvorming en moesten de kamers buiten gebruik worden geplaatst.

Ondanks dat nog steeds niet duidelijk is wie voor de problemen verantwoordelijk is, gaat het OCMW er boekhoudkundig van uit een vergoeding van 160.000 euro te krijgen. “Een beetje voorbarig want er is geen enkele garantie dat iemand aansprakelijk zal worden gesteld en een verzekering zal tussenkomen”, aldus gemeenteraadslid Filip Bauters (Lede Vlaams en Zinvol). De inkomsten van de uitbating lagen vorig jaar wel 150.000 euro hoger dan verwacht. De definitieve oplevering van het nieuwe rustoord is overigens nog steeds niet gebeurd.

;