Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Mere - Zowel voorzitter Dirk Vindevoghel als ondervoorzitter Jan Minoodt van voetbalclub FC Mere hebben hun mandaat ter beschikking gesteld. Dat is het resultaat van een door een delegatie jeugdtrainers bijeengeroepen raad van bestuur. De visie over het verdere traject van de club zou te ver uiteen liggen waardoor een meerderheid nu kiest voor een grondige herstructurering en betere taakverdeling.

“Het zou zonde zijn alle inspanningen van de voorbije jaren verloren te laten gaan”, luidt het. Dat de scheuring in het bestuur zou veroorzaakt zijn door de plannen van één gemeentelijke fusieploeg wordt formeel tegengesproken. “Het gaat om beleidskeuzes, maar niet om een eventuele fusie”, luidt het duidelijk. Jeugdcoördinator Pieter Van Liedekerke neemt met onmiddellijke ingang opnieuw de taak van jeugdcoördinator op zich.

;