Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA) lanceerde, zijn groen gedachtengoed indachtig, een Charter voor Duurzame Verkiezingen. De ondertekende partijen engageren zich daardoor om het aantal borden per perceel te beperken, geen borden te plaatsen in kwetsbare natuurgebieden. De gemeente voorziet ook geen verkiezingsborden.

Campagne voeren met gemotoriseerde verkiezingscaravaans worden eveneens geschrapt en er wordt voor natuurvriendelijk drukwerk gekozen. Een eerder voorstel van sp.a om met de partijen samen afspraken te maken, had geen resultaat. "We betreuren dat er geen echt overleg was, maar ondertekenden desondanks toch dit charter", aldus Anja Vanrobaeys. Dirk Janssens van de nieuwe partij STERK! onderschrijft het charter niet. "Dit charter ontneemt kleine partijen de kans om de bevolking te bereiken", motiveert hij.

;