Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Actiecomité geeft strijd tegen windturbines niet opBambrugge/Ottergem - Het actiecomité dat zich verzet tegen de komst van windturbines in de Seskenskouter tussen Bambrugge en Ottergem geeft de strijd niet op. “De minister mag dan wel een aangepaste milieuvergunning toegekend hebben, starten met bouwen blijft vooralsnog onmogelijk”, luidt het duidelijk.

In tegenstelling tot wat de gemeente Erpe-Mere eerder verklaarde, meent het actiecomité dat energieproducent Engie Electrabel totaal niet voldoet aan de voorwaarden om te beginnen bouwen. “De stedenbouwkundige vergunning om te kunnen bouwen is vervallen. Indien Electrabel hier wil bouwen moeten ze een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen”, menen buurtbewoners Wiliam Rottiers, Bea Sergeant, Stephan Creyters en Inge Werbroeck. Bovendien blijkt intussen dat voor elke nieuwe aanvraag van windturbines een Milieu Effecten Rapport (MER) moet opgemaakt worden. “Dat blijkt uit een recente uitspraak van het hof van justitie en in de afgeleverde milieuvergunning zegt de minister zelf dat rekening gehouden moet worden met het cumulatief effect door gelijkaardige projecten in Vlekkem en Zonnegem.” De buurtbewoners blijven strijdvaardig. “We beseffen dat dit nooit zal stoppen en dat de energieproducenten steeds voor vakantieperiodes in actie schieten. Toch hopen we met zo veel mogelijk procedures tijd te kopen zodat onze kinderen hier hun studies kunnen afwerken zonder geluidshinder en zonder slagschaduw”, aldus Bea. De komst van windturbines met een hoogte die driemaal hoger is dan de diepvriestoren van Vanelor is ook niet zonder financiële gevolgen. “Nederlandse gemeenten passen op hun belastingen een korting van 40% toe op eigendommen in de buurt van windturbines en die staan dan nog 800 meter verderop.” In Ottergem spreken we over 260 meter tot de dichtste woning. “En in tegenstelling tot wat we dachten schrapte de minister de middelste windturbine die verst van de huizen staat om de open ruimte te vrijwaren. Open ruimte en vleermuizen zijn hier blijkbaar belangrijker dan de mensen die er vlakbij wonen. Onbegrijpelijk”, stellen de buurtbewoners. Vraag is ook in welke mate de plannen op de Seskenskouter niet interfereren met de plannen om extra voetbalpleinen voor Steenberg te leggen. “In de winter zal weggeslingerd ijs volgens ons tot op het achterste plein kunnen komen. Hopelijk kan dat besef er voor zorgen dat de politici daadwerkelijk in actie schieten, want momenteel voelen we ons wat aan ons lot overgelaten”, besluiten ze. Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) beloofde alvast om ook als gemeente tot het uiterste te gaan om de regio te vrijwaren van windturbines.

;