Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Liberalen vormen dan toch één frontErpe-Mere - Een jaar nadat Hedwig Redant zich met L.E.F. afscheurde van Open Vld en een maand nadat hij voor zijn terugkeer het ontslag van Vld-voorzitter Ive Callaert eiste, hebben beide heren dan toch de vredespijp gerookt. "We kunnen opnieuw door één deur en rond de tafel zitten. We beseffen dat we sterker zijn als we onze krachten bundelen", luidt het, terwijl symbolisch van een Leffe genipt wordt.

De breuk binnen de liberale fractie ontstond nadat het partijbestuur voor verjonging en Kevin Van Impe als kopman koos. Iets wat keukenfabrikant Hedwig Redant niet kon verteren. Hij stapte furieus op en richtte in augustus van vorig jaar zijn eigen partij L.E.F. op. Nadien schuwde een emotionele Redant de straffe taal niet. Voor de micro van radio City Music klonk het in juni nog dat kandidaten van Vld welkom waren bij L.E.F., maar dat voorzitter Callaert buiten moest. Het is dan ook opmerkelijk dat Callaert en Redant nu toch tot een vergelijk lijken te komen.

"We moeten het verleden achter ons laten en duidelijk maken dat de liberale kiezers uit Erpe-Mere voor ons op de eerste plaats komen. We kunnen opnieuw door één deur en rond de tafel zitten", stelt Open Vld-voorzitter Ive Callaert. "Nadat we als volwassen mensen enkele zaken uit het verleden uitgeklaard hebben, richten we ons nu terug samen op de toekomst van onze gemeente", vult Redant aan. Al stopt hij niet weg dat hij het verleden nog niet vergeten is. "Het doet nog steeds pijn dat ik aan de kant geschoven werd en dat het een jaar geduurd heeft vooraleer men mij toch de kopplaats wilde gunnen."
Verstandshuwelijk

Van een totale vrede is dan ook nog geen sprake. Redant keert - voorlopig - niet terug naar de liberale stal. "Het project L.E.F. en het afzonderlijke bestuur ervan blijven bestaan", maakt de zakenman duidelijk. "Maar we willen wel onze krachten bundelen met Open Vld, zodat we hier sterker uitkomen."
Naam gezocht

Ook nu Redant de eerste plaats binnengehaald heeft, valt er nog heel wat te onderhandelen. "We moeten het nog eens geraken over een geschikte naam voor onze samenwerking, al hebben we reeds een grote stap gezet", meent Callaert. Of er opnieuw een pokerspel volgt om het aantal plaatsen te bepalen die L.E.F. en Open Vld respectievelijk mogen invullen, valt af te wachten. Ook de zoektocht naar gemeenschappelijke punten voor een programma volgt nog. Hopelijk blijven beide hoofdrolspelers dan ook bereid om voldoende water bij de wijn te doen. "We hebben nog werk voor de boeg. Maar als we ons gezond verstand blijven gebruiken, zien we wel wat de toekomst brengt. We hebben dan wel onze meningsverschillen, maar 'in de fond' zijn en blijven we liberalen. Dat zullen we duidelijk maken door met een verjongde en vernieuwde lijst naar buiten te komen", besluiten Redant en Callaert vol vertrouwen.

;