Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - De kerkfabrieken van Erpe-Mere plannen heel wat investeringen. In Burst worden de glasramen van de Sint-Martinuskerk hersteld en komen er duivenwerende netten. Dat zal 21.339 euro kosten. In Bambrugge wordt 15.231 euro voorzien voor het vervangen van de spiltrap in de Sint-Martinuskerk en in Erpe komen er ladderhaken op het dak van de Sint-Martinuskerk.

Voor de sloop van de woningen op Erpedorp en het afsluiten van de vrijgekomen grond wordt 22.000 euro voorzien. De kostprijs van de restauratiewerken aan de ramen en dakgoten van de Sint-Bavokerk van Mere wordt inmiddels op 50.000 euro geraamd.

;