Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere/Lede - Afgelopen weekend hielden 15 agenten van de lokale politie van Lede/Erpe-Mere een grootscheepse controleactie. Het doel van de actie was tweeledig. Enerzijds werd gewerkt in het kader van de BOB-campagne, anderzijds werd er extra aandacht aan de inbraakproblematiek besteed.

Gerichte alcocholcontroles zaterdagnacht tussen 2u en 8u toonden dat 10% van de bestuurder te diep in het glas keek. In totaal werden 104 voertuigen gecontroleerd. Tien personen bleken een te hoog alcocholpercentage te hebben, een persoon was onder invloed van drugs. In totaal werden er zeven rijbewijzen ingetrokken. Verder werden nog een 25-tal andere inbreuken vastgesteld. Met het oog op inbraakpreventie werd het op- en afrittencomplex met de E40 extra in de gaten gehouden. De actie was een succes want er werden geen inbraken gepleegd.

;