Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe/Brussel - Bij koninklijk besluit van 19 november 2007 werd E.H. G. De Moor, kerkbedienaar van de katholieke eredienst in de St.-Martinusparochie te Erpe, als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van 15 november 2007 het Feest van de Dynastie. Pastoor De Moor, reeds 25 jaar in Erpe wonend, is afkomstig van Scheldewindeke en celebreerde op 18 augustus 2007 zijn gouden priesterjubileum en een kwarteeuw pastoor van Erpe. De zachte parochieherder staat zelf niet graag al te nadrukkelijk in de belangstelling. De inwoners van Erpe kennen hun pastoor als een uitzonderlijk bescheiden, rustig en vriendelijke man met een luisterend oor. Hij staat in deze tijden waarin kerken minder bevolkt worden nog dicht bij de bewoners en heeft zijn toehoorders ook nog echt iets te zeggen. Hij slaagt er telkens in om op een heel menselijke en persoonlijke manier de aandacht te trekken.
;