Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - De Vlaams Belangfractie keurde de begroting niet goed. "Het financieel beleidsplan geeft weinig visie weer. Het is enkel een opsomming van inkomsten en uitgaven. De wetgever beoogde nochtans dat de begroting de financiële vertaling moet zijn van de beleidsdoelstellingen. Ik vind die niet terug." stelde VB-raadslid Gerda Van Steenberge. Sp.a kon zich vinden in een aantal investeringen, maar vond dat er te weinig aan de koopkracht van de gewone mensen gedaan werd.

Vlaams Belang verweet het gemeentebestuur ook alle aanwezige reserves op te souperen. "Ik zie dat de aanwezige reserve van 5 miljoen euro tegen 2012 zakt tot 800.000 euro. Hierdoor stijgt de schuldenlast per inwoner." Tot slot betreurde Van Steenberge het betonnen beleid. "Ik zie enkel bijkomende investeringen in wegenwerken en gebouwen, maar geen vooruitgang voor het sociale beleid. In een tijd van afnemende koopkracht is dat een gemiste kans."
Sp.a kon zich volledig vinden in het verhoogd fietspad in plaats van een fietssuggestiestrook in de Stationsstraat van Burst, een veiligere Groeneweg in Mere, bebossing in Burst, een skate-ramp op Steenberg en het sociale-economie-project arbeidszorg in samenwerking met sociale werkplaats De Loods. "Toch blijf ik erbij dat de meerderheid teveel investeert in beton en steen, terwijl aan de koopkracht van de gewone mensen weinig wordt gedaan. Net nu die koopkracht daalt, omwille van de stijgende prijzen van stookolie en voedsel, vind ik dat de gemeente een bijdrage zou moeten leveren."

;