Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Het gemeentebestuur wenst nog geen engagementen te nemen aangaande het bekostigen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s). Deze moeten geïnstalleerd worden bij zo'n 45 woningen die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. Op termijn zullen de bewoners zelf moeten instaan voor de zuivering van hun afvalwater. Tegen de zomer van 2008 zal de gemeente een goedgekeurd zoneringsplan klaar hebben. Het verder aanpakken van de diverse clusters zal er voor zorgen dat het merendeel van de woningen aansluitbaar zijn. Om een klare kijk te krijgen op het financiële plaatje en de termijn waarin dit kan gerealiseerd, zal een inventaris van alle rioleringen opgemaakt worden.

Raadslid Anja Vanrobaeys vroeg aan het gemeentebestuur om de kosten en installatie, zoals in Wichelen het geval is, te dragen. Schepen Marleen Lambrecht argumenteerde dat Erpe-Meter beter nog afwacht alvorens concrete engagementen te nemen. "De huidige regelgeving stelt als einddatum 2013, maar die datum zal vermoedelijk nog opgeschoven worden. Bovendien zal de subsidiëring van de installaties wellicht verdubbelen." motiveerde ze de afwachtende houding. Ook haalde ze aan dat het wellicht oneerlijk is de kosten voor de installatie te dragen, omdat iedereen moet betalen om op de riolering aangesloten te worden. "Ik vrees dat het sociaal draagvlak bij de bevolking niet groot genoeg zal zijn om al deze kosten te dragen." Over het onderhoud van de installaties bestond dan weer geen twijfel. "Het onderhoud is zo specifiek dat wij dat als gemeentebestuur zullen organiseren en de kosten dragen."

;