Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Vlaams Belang vind dat Erpe-Mere te weinig maatregelen neemt om enerzijds de vergrijzing tegen te gaan, en anderzijds in haar beleid geen rekening houdt met de vergrijzing.  Momenteel heeft Erpe-Mere het laagste geboortecoëfficiënt en het hoogste sterftecoëfficiënt van het ganse arrondissement. Nu zijn er 113 60-plussers voor 100 jongeren onder de twintig. Tegen 2015 zal dat opgelopen zijn tot 182 60-plussers voor 100 jongeren. Hierdoor zal de niet actieve bevolking groter zijn dan de actieve. "In het beleidsplan zien wij hiervan niets. Geen stijging van de budgetten voor mantelzorg, weinig gepresteerde uren gezinszorg worden voorzien, er komt geen eigen dienst gezinszorg en de RVT's worden grotendeels overgelaten aan de private initiatieven met ellenlange wachtlijsten tot gevolg." stelde Gerda Van Steenberge.
;