Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Bambrugge/Brussel - Vlaanderen is goed op weg om de Europese norm voor waterzuivering te behalen. De in opdracht van Aquafin gebouwde rioolafvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bambrugge, gelegen langs de Molenbeek tussen de E40 en de Windmolenstraat, zal in de toekomst het afvalwater van 16.200 inwoners uit Bambrugge, Borsbeke, Burst, Herzele, Hillegem, Leeuwergem, Ressegem, Woubrechtegem en Zonnegem zuiveren. Een RWZI staat in voor de biologische zuivering van afvalwater uit het rioleringsnet. Om de richtlijn uit 1998 na te leven is de installatie in Bambrugge één van de laatste die Vlaanderen hierbij kan helpen.

Het afvalwater (influent) ondergaat eerst een mechanische zuivering. Hier wordt alle grof afval (steentjes, zand) uit het water gehaald. Tijdens het biologische zuiveringsproces worden zeer fijne en opgeloste afvaldeeltjes uit het water verwijderd. Het volledige zuiveringsproces neemt gemiddeld 24 uur in beslag. Het gezuiverde water (effluent) dat de RWZI verlaat, wordt - in de regel - geloosd in een waterloop.

Na een periode proefdraaien met zuiver water worden van 09/12/2007 t.e.m. 08/03/2008 alle constructies en toestellen getest met afvalwater dat via de collectoren wordt binnengehaald op de RWZI. Vanaf dat ogenblik is de installatie effectief operationeel en zuivert de RWZI afvalwater.

Vlaanderen komt wel heel wat jaren te laat, besluit Vlaams parlementslid Erik Matthijs (CD&V), na een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits (CD&V). De Europese richtlijn eiste dat tegen 1998 al het afvalwater gezuiverd werd van agglomeraties met meer dan 10.000 inwoners en tegen eind 2005 al het afvalwater van agglomeraties vanaf 2.000 inwoners. Momenteel is slechts 98% van de gebieden met 10.000 inwoners aangesloten op waterzuivering. Op 112 agglomeraties (zonder Brussel-Noord en Brussel-Zuid) ontbreken nog vier zuiveringsinstallaties. Beveren en Bambrugge zouden nog voor eind 2007 operationeel worden, Beveren-Leie eind maart 2008 en Tervuren in 2009.

;