Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Het gemeentebestuur heeft tijdens de laatste jaren op haar grondgebied al grote inspanningen geleverd voor het loskoppelen van afvalwater in waterlopen, loskoppelen hemel- en afvalwater en het bieden van de mogelijkheid tot aansluiten van woningen op de riolering. Om op termijn te voldoen aan de Europese normen aangaande waterzuivering investeert Aquafin in Erpe-Mere in het bouwen van rioolafvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), collectoren, pompstations en persleidingen. In samenwerking met TMVW/Aquario zal de gemeente, in de huidige legislatuur, verder voorzien in het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels. Meteen zal ook de betrokken wegenis, voet- en/of fietspaden, worden gemoderniseerd.

Met de steun van de VMM zullen binnen de periode 2008-2012 volgende afkoppelings- en rioleringswerken worden uitgevoerd:

in de deelgemeente Aaigem - Project Kwakkel, Dikkelindestraat, Langemunt, Kortemunt en Leverstraat; Project Aaigembergstraat, Delestraat, Eekhout, Ratmolenstraat en Zakveldweg; naar aanleiding van de aanleg van de overloopgebieden van de Molenbeek in Aaigem/Heldergem zal de riolering van D'Hoeve worden gescheiden en naar de Delestraat afgevoerd; in deelgemeente Erpe - Project Zevekootstraat, Nerenbroekstraat en Kouterbosstraat; Ediksveldestraat en deelgemeente Mere: Vondelbrug.

;