Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Erpe-Mere - Het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2014 werd eind 2007 goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van het OCMW. Het plan zal worden voorgesteld en toegelicht aan de pers op dinsdag 15 januari 2008 om 18u30 in de raadzaal van het administratief centrum. Het decreet over het lokaal sociaal beleid werd op 3 maart 2004 goedgekeurd door het Vlaams parlement en op 19 maart 2004 door de Vlaamse regering bekrachtigd. Dit decreet biedt een definitief kader voor de uitbouw van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Het decreet lokaal sociaal beleid is een geheel van bepalingen en acties van het lokaal bestuur in samenspraak met locale actoren met de bedoeling om iedere burger een betere toegang tot de economische, culturele en sociale rechten, zoals opgesomd in artikel 23 van de grondwet, te garanderen: wonen, arbeid, culturele en maatschappelijke ontplooiing, gezond leefmilieu, gezondheid, sociale en juridische bijstand, onderwijs en sociale zekerheid. Het moet de intentie zijn om de ongelijkheid tussen de burgers m.b.t. de toegang tot en de uitoefening van deze rechten weg te werken.

;