Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Tijdens de gemeenteraad van Lede ontspon zich spontaan een discussie over de wijze van gunning voor de aankoop van brandstof. Het voorstel dat ter stemming lag, stelde dat de aankoop bij openbare aanbesteding zou toegewezen worden aan de goedkoopste leverancier die zich binnen een straal van 5km van het centrum bevindt. "Het is goed dat er rekening gehouden wordt met de kilometers die moeten afgelegd worden om te gaan tanken, anders zou het voordeel al kunnen opgesoupeerd worden door de verplaatsing. De voorziene kostprijs per kilometer lijkt me echter te laag ingeschat", meende Jo Maebe (Groen!). Raadslid Norbert De Jonge was het eens met zijn partijgenoot schepen Dirk Rasschaert. "Het is onverantwoord geen rekening te houden met de tijd die onze personeelsleden verliezen door zich te verplaatsen. Omgerekend zal dat zeker over een miljoen per jaar gaan die de gemeente verliest", stelde hij. Uiteindelijk werd beslist na onderhandeling de leverancier toe te wijzen. Er wordt 27.500 euro per jaar aan brandstofkosten voorzien.
;