Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - De kerkfabriek van Sint-Martinus is het niet eens met plannen van monumentenzorg om de gewelven van de dekenale kerk met pleisterwerk te bestrijken. Het idee van de bepleistering komt van de keurmeester die belast is met de restauratie van het orgel. Hij is van oordeel dat bepleistering het orgel beter tot zijn recht zou doen komen. De kerkfabriek verzet zich tegen deze plannen. Inmiddels werd het orgel wel al ingepakt als voorbereiding op de verdere restauratiewerken aan het interieur van de kerk.
;