Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Voor de opstart van het herwaarderingsplan domein van Mesen, zal de gemeente Lede een technisch adviseur aanstellen. Bedoeling is dat deze de nodige ondersteuning kan leveren voor de start van de publiek-private samenwerking die instaat voor de bouw van de serviceflats.
;