Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Lede - Vlaams Belang gemeenteraadslid Jan Lievens vroeg het college van burgemeester en schepenen van Lede hun bezoldigde activiteiten bekend te maken. "Volgens het gemeentedecreet zijn ze hiertoe verplicht zodat nagegaan kan worden of de som van de wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat niet hoger is dan anderhalve maal de vergoeding van een parlementslid", licht Lievens toe.

Burgemeester Geert Grepdon antwoordde dat in het college enkel schepen Annelies De Meersman een bijkomend inkomen geniet als provincieraadslid. "Tegen volgende gemeenteraad zullen jullie de lijst ontvangen", beloofde hij.

;